บัญชีแสดงชั้นของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 

จังหวัด อำเภอ เทศบาลเมือง/ตำบล ชั้น อบต. ชั้น หมายเหตุ
ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 2 ก. 1. น้ำรึม 3  
        2. ไม้งาม 3  
        3. หนองบัวใต้ 4  
        4. วังประจบ 5  
        5. ตลุกกลางทุ่ง 5  
        6. วังหิน 5  
        7. หนองบัวเหนือ 5  
        8. แม่ท้อ 5  
        9. โป่งแดง 5  
        10. ป่ามะม่วง 5  
ตาก กิ่ง อ.วังเจ้า เทศบาลตำบลวังเจ้า 7 1. เชียงทอง 5  
        2. นาโบสถ์ 5  
        3. ประดาง 5  
ตาก บ้านตาก เทศบาลตำบลบ้านตาก 7 1. เกาะตะเภา 5  
    เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ 7 2. สมอโคน 5  
        3. ตากตก 5  
        4. ตากออก 5  
        5. ทุ่งกระเชาะ 5  
        6. แม่สลิด 5  
        7. ท้องฟ้า 5  
ตาก สามเงา เทศบาลตำบลสามเงา 6 1. ย่านรี 5  
        2. สามเงา 5  
        3. ยกกกระบัตร 5  
        4. วังหมัน 5  
        5. วังจันทร์ 5  
        6. บ้านนา 5  
ตาก แม่ระมาด เทศบาลตำบลแม่ระมาด 7 1. แม่จะเรา 5  
    เทศบาลตำบลแม่จะเรา 7 2. แม่ตื่น 5  
        3. สามหมื่น 5  
        4. ขะเนจื้อ 5  
        5. แม่ระมาด 5  
        6. พระธาตุ 5  
ตาก ท่าสองยาง เทศบาลตำบลแม่ต้าน 7 1. แม่ต้าน 5  
        2. แม่หละ 5  
        3. แม่สอง 5  
        4. แม่วะหลวง 5  
        5. แม่อุสุ 5  
        6. ท่าสองยาง 5  
ตาก แม่สอด เทศบาลเมืองแม่สอด 3 ข. 1. แม่ปะ 4  
    เทศบาลตำบลท่าสายลวด 7 2. พระธาตุผาแดง 4  
    เทศบาลตำบลแม่กุ 7 3. แม่กาษา 5  
        4. พะวอ 5  
        5. ด่านแม่ละเมา 5  
        6. แม่ตาว 5  
        7. มหาวัน 5  
        8. แม่กุ 5  
        9. ท่าสายลวด 5  
ตาก พบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 7 1. ช่องแคบ 5  
        2. รวมไทยพัฒนา 5  
        3. คีรีราษฎร์ 5  
        4. พบพระ 5  
        5. วาเล่ย์ 5  
ตาก อุ้มผาง เทศบาลตำบลอุ้มผาง 7 1. โมโกร 5  
        2. อุ้มผาง 5  
        3. แม่จัน 5  
        4. แม่กลอง 5  
        5. แม่ละมุ้ง 5  
        6. หนองหลวง (สต.) -  
             

back/next