เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
หน้าหลักเว็บไซต์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ตาก
©สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666