ลงนามถวายพระพร สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก เว็บไซต์จังหวัดตาก ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ตาก การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
สงวนลิขสิทธิ์ ©2560 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666