พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และพสกนิกรชาวจังหวัดตาก


เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดตาก     ถวายอาลัยออนไลน์     สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตาก