ลงนามถวายพระพร เว็บไซต์จังหวัดตาก ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ตาก สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตาก สารคดีเฉลิมพระเกียรติ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก
saraban_tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1546 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23555, 23666