ฟังเพลง "เรารักเมืองตาก"ชมคลิปแนะนำ 9 วันหรรษาฯ งานแถลงข่าว 9 วันหรรษาฯ เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดตาก
สำนักงานจังหวัดตาก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก
datatak@hotmail.co.th
โทร. 0-5551-1546 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23555, 23666