ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พสกนิกรจังหวัดตาก
หน้าหลักเว็บไซต์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ตาก
© สงวนลิขสิทธิ์ ©2560 สำนักงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th
โทร. 0-5551-1503 ต่อ 23620 โทรสาร 0-5551-1503 ต่อ 23666